Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

(VOV) – Biển nước ta là nơi nương tựa của hàng chục triệu người dân đất Việt, là địa bàn chiến lược trong bảo vệ và phát triển đất nước.

Biển và đại dương là nơi dự trữ cuối cùng của loài người về các nguồn lương thực, thực phẩm, năng lượng và nguyên nhiên liệu. Nhưng, sự hiểu biết kỹ lưỡng về chúng lại chủ yếu thuộc về các nhà khoa học và các nhà quản lý chuyên ngoành; trong khi, để quản lý, khai thác lâu dài nguồn lợi khổng lồ này lại cần đến sự tham gia của các bên liên quan của người dân ven biển và của toàn xã hội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo vì sự phát triển bền vững đất nước cũng như ý nghĩa quan trọng của ngày Đại dương Thế giới (8/6), tại Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6/3/2009 về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, phần về các hình thức tuyên truyền đã đề cập là tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam để hưởng ứng ngày Đại dương Thế giới và các sự kiện lớn trong nước, quốc tế gắn với yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Tại văn bản số 950/TTg-KTN ngày 12/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển tổ chức hàng năm, từ ngày 1 – 8/6 để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6).

Biển Việt Nam là vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên và thắng cảnh đẹp.

 

Kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển đảo bền vững. Đồng thời, với việc đẩy mạnh chương trình hành động cụ thể, thực hiện 6 mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển; đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

Biển nước ta giàu tài nguyên thiên nhiên, là nơi nương tựa của hàng chục triệu người dân đất Việt, là không gian sinh tồn của dân tộc, là địa bàn chiến lược trong bảo vệ và phát triển đất nước, là phần Tổ quốc thiêng liêng trên biển của đất nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế… Vì vậy, việc tổ chức thành công hàng năm “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” với các hoạt động thiết thực đối với đất nước và bắt nhịp với yêu cầu thời đại; sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, toàn hệ thống chính trị và từng người dân về chức năng, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển và đại dương đối với sự phát triển bền vững đại dương, đối với việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu thế giới nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Từ đó, khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, lòng tự hào, ý thức dân tộc của mọi người dân Việt Nam đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, đối với chính cuộc sống của cộng đồng và đối với sự nghiệp phát triển kinh tế biển lâu dài của đất nước, góp phần đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.

Kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam còn là dịp tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước. Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp 53-55% GDP, 55-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội đất nước.

Mục đích hướng tới của việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2012 là: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. Nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển trong khu vực. Tuyên truyền kịp thời những mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế biển, trong công tác quản lý, khai tác và bảo vệ bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam – Bộ TN-MT đang phát biểu tại buổi họp báo về tổ chức tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2012.

 

Ông Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam – Bộ TN-MT cho biết: Nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo và địa phương; nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của biển và hải đảo là một trong những vấn đề trọng tâm. “Việt Nam mạnh từ biển và giàu lên vì biển” hướng đến. Bên cạnh đó, vẫn phải chú trọng đến việc giữ vững quốc phòng an ninh và chủ quyền”.

Sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là công việc cần thiết để duy trì một truyền thống mới để khai thác, sử dụng và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam và nhờ đó, góp phần vào giữ cho đại dương của nhân loại được khỏe mạnh, đặc biệt là cho các thế hệ tương lai của chúng ta./.

Lê Vũ-Phạm Thanh/VOV online
vov.vn