Biên soạn, phát hành 37.200 tờ rơi tuyên truyền pháp luật trên biển

Từ đầu năm 2013 đến nay, Cục Cảnh sát biển đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và tình hình biển, đảo, thực hiện có hiệu quả các hoạt động dân vận, trong đó trọng tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo và phổ biến pháp luật.

Ngư dân chính là lực lượng tham gia trực tiếp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Các đơn vị trực thuộc Cục đã tiến hành phát loa tuyên truyền trên biển được 490 lần; tuyên truyền 126 giờ với 970 phương tiện tàu thuyền, 9.040 lượt người nghe; đồng thời cấp phát 350 quyển sách pháp luật, phát hành 37.200 tờ rơi tuyên truyền pháp luật trên biển…

Các hoạt động trên đã góp phần gắn chặt tình quân-dân trên biển, từng bước nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật biển cho ngư dân, tạo điều kiện thuận lợi để công tác quản lý, duy trì thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm trên biển đạt hiệu quả, giữ vững độc lập và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Theo Tấn Tuân – Hương Tú/QĐND

Nguồn: petrotimes.vn
Vkyno (st)