4 loại bản đồ cổ khiến Trung Quốc “cứng họng” (1)

(Tư liệu lịch sử) – Loại bản đồ thứ nhất: Bản đồ do phương Tây vẽ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa.

Bản đồ “Burma, Siam, ect. The peninsula of Indo-china” (Miến Điện, Xiêm, v..v. Bán đảo Đong Dương) do W & A. K. Johnston xuất bản tại Anh năm 1914. Ảnh chụp tư liệu do Kiến Thức thực hiện.

Bản đồ “India Orientalis” (Đông Ấn) do Gerard Mercator xuất bản ở Hà Lan năm 1630.

Bản đồ “Insulae Indiae Orientalis Praecipuae” (Các hòn đảo chính ở Đông Ấn) do Jodocus Hondius xuất bản ở Hà Lan năm 1613.

Bản đồ “Asia Noviter Delineata” (Mô tả mới về châu Á) do Willem Janszoon Blaeu xuất bản ở Hà Lan năm 1617.

Bản đồ “Indie Orientalis” (Đông Ấn) do F. de Wit xuất bản ở Hà Lan năm 1662.

Bản đồ “Insulae Indiae Orientalis” (Các đảo Đông Ấn) do Jodocus Hondius xuất bản năm 1632 ở Hà Lan.

Bản đồ “The continent of the East-Indies” (Lục địa Đông Ấn) do Công ty Macmillan xuất bản tại Anh năm 1736.

Bản đồ “Indiae Orientalis” (Đông Ấn) do Visscher xuất bản năm 1680 tại Hà Lan.

Bản đồ “An accurate map of the East Indies” (bản đồ chính xác của Đông Ấn) do Thomas Banke xuất bản tại Anh năm 1805.

Một phần bản đồ do Petrus (Pieter) thực hiện năm 1594.

Thanh Bình

Nguồn: kienthuc.net.vn
Vkyno (st)