4 loại bản đồ cổ khiến Trung Quốc “cứng họng” (2)

(Tư liệu lịch sử) – Loại bản đồ thứ hai: Bản đồ do phương Tây vẽ Trung Quốc không hề có Hoàng Sa, Trường Sa.

Bản đồ Trung Quốc và Miến Điện do A. H. Wray – Engraved vẽ, J. B. Allen và J. Rapkin xuất bản tại Anh năm 1851. Ảnh chụp tư liệu do Kiến Thức thực hiện.

Bản đồ “L’ Empire de la China” (Vương quốc Trung Hoa) do Geographe Ordinaire du Roy xuất bản tại Pháp năm 1751.

Bản đồ Trung Quốc do Thomson’s New General Atlas xuất bản tại Anh năm 1815.

Bản đồ Trung Quốc do Atlas of the World xuất bản tại Anh năm 1914.

Bản đồ Trung Quốc do Commercial Atlas Rand MacNally xuất bản tại Mỹ năm 1942.

Bản đồ dầu mỏ và năng lượng Trung Quốc do Bureau of Mines, Department of Interior xuất bản tại Mỹ năm 1975.

Bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản do C. S. Hammond & Company xuất bản tại Mỹ năm 1947.

Thanh Bình

Nguồn: kienthuc.net.vn
Vkyno (st)