4 loại bản đồ cổ khiến Trung Quốc “cứng họng” (4)

(Tư liệu lịch sử) –  Loại bản đồ thứ tư: Bản đồ do người Việt vẽ thể hiện Việt Nam sở hữu Hoàng Sa, Trường Sa.

“Bản Quốc Địa Đồ” trong sách “Khải Đồng Thuyết Ước” khắc in dưới triều Tự Đức có thể hiện địa danh Hoàng Sa bằng chữ Hán. Ảnh chụp tư liệu do Kiến Thức thực hiện.

“Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ” vẽ vào năm 1838, dưới triều Minh Mạng có thể hiện hai địa danh Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa bằng chữ Hán.

Bản đồ “Đại Việt Quốc Tổng Lâm Đồ” in trong tập “Hồng Đức Bản Đồ”, thực hiện dưới triều Lê Thánh Tông.

Hoàng Sa trong tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư do Đỗ Bá biên soạn năm Chính Hòa thứ 7 (1686) đời Lê Hy Tông.

Hoàng Sa (Bãi Cát Vàng) trong bản đồ của sách Phủ biên tạp lục do Lê Quý Đôn soạn năm 1776.

Thanh Bình

Nguồn: kienthuc.net.vn
Vkyno (st)