Tag Archive | Cảnh sát biển Việt Nam

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV cho Cảnh sát biển Việt Nam

(Tin tức – Sự kiện) – Tàu trinh sát 500CV là tàu vỏ thép do Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Tiếp tục đọc

Advertisements