Tag Archive | Đặc công

Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Việt Nam trong con mắt người nước ngoài.

Đặc công Việt Nam đã trải qua một giai đoạn vinh quang và anh dũng.Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Việt Nam sẽ có những bài học đích đáng cho bất cứ một thế lực điên cuồng và hiếu chiến có ý đồ xâm phạm chủ quyền.

Tiếp tục đọc