Tag Archive | Gạc Ma

Gạc Ma – Tượng đài trên biển

26 năm đã trôi qua kể từ ngày 64 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh giữ đảo Gạc Ma, trước sự tấn công bạo tàn của lính Trung Quốc. Quần đảo Trường Sa uy nghi của Tổ quốc có được như ngày hôm nay đã được đánh đổi bằng máu xương của những người giữ đảo. Nhớ lại những ngày tháng bi tráng ấy, hình ảnh những người giữ đảo càng thêm ngời sáng. Đất nước đời đời nhớ ơn các anh.

Tiếp tục đọc