Tag Archive | Luật pháp

Một nhà nước pháp quyền phải biết tôn trọng luật pháp quốc tế

HS-TSTrở về sau Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á tại Shangri-La, Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có bài viết đăng trên trang Project Syndicate, tái khẳng định sự ủng hộ của Nhật Bản đối với các quốc gia ASEAN trong việc bảo đảm pháp quyền trên biển.

Tiếp tục đọc

Quy chế pháp lý của vùng đặc quyền về kinh tế trong luật pháp quốc tế và Việt Nam

Khái niệm và quy chế pháp lý của vùng đặc quyền về kinh tế được nêu cụ thể trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (gọi tắt là Công ước Luật Biển 1982); theo đó:

Tiếp tục đọc

Quy chế pháp lý của vùng tiếp giáp lãnh hải trong luật pháp quốc tế và Việt Nam

Khái niệm và quy chế pháp lý đối với Vùng tiếp giáp lãnh hải đã được đề cập cụ thể trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (gọi tắt là Công ước Luật Biển 1982); theo đó:

Tiếp tục đọc