Tag Archive | Tên lửa hành trình

Kho tên lửa hành trình đối hạm hàng đầu Đông Nam Á của Việt Nam

(Quân sự – Quốc phòng) – Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đang sở hữu kho tên lửa hành trình đối hạm phong phú hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tiếp tục đọc

Advertisements